آدرس : کرمانشاه – ابتدای الهیه – روبروی پمپ بنزین – طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی 53

کد پستی : 6719913815

تلفن تماس : 083-91002023-4