شناسه پست: 2386
بازدید: 108

فهرست بها سال 1400 

سال 1399 هم طبق روند سالهای گذشته در روزهای پایانی سال فهارس پایه آحاد بها سال جدید (1400) از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت.

مجموعه فهارس پایه آحاد بهار سال 1400 در 24 رشته در تاریخ 99/12/25 مصوب شده و در تاریخ 99/12/27 انتشار یافت. تاریخ ابلاغ و اجرای این مجموعه 1399/12/25 بوده و نویدبخش اجرای پروژه های عمرانی با قدرتی بیشتر از سالیان قبل در سطح کشور می باشد.

مجموعه فهرست بها سال 1400 در هر 24 رشته بصورت مجزا برای هر رشته نیز بصورت یکجا جهت پیمانکارن محترم و مهندسین عزیز قابل دانلود از سایت می باشد .

دانلود فهرست بها 1400

دانلود فهرست بهای ابنیه 

دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی

دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی

دانلود فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

دانلود فهرست بهای راه ، راه آهن و فرودگاه

فهرست بها راهداری سال 1400

فهرست بها نگهداری،تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

فهرست بها ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1400

فهرست بها خطوط انتقال آب سال 1400

فهرست بها شبکه توزیع آب سال 1400

فهرست بها رشته چاه سال 1400

فهرست بها آبیاری و زهکشی سال 1400

فهرست بها سدسازی سال 1400

فهرست بها آبیاری تحت فشار سال 1400

فهرست بها شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1400

فهرست بها انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400

فهرست بها ساخت و ترمیم قنات سال 1400

فهرست بها آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400

فهرست بها خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400